Thêm đối tượng được miễn thuế ô tô, xe máy nhập khẩu vào Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 53/2013 về điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế ô tô, xe máy được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Thêm đối tượng được miễn thuế ô tô, xe máy nhập khẩu vào Việt Nam 1

Thêm đối tượng được miễn thuế ô tô, xe máy nhập khẩu vào Việt Nam

Theo quy định vừa ban hành, những đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký hết hoặc gia nhập theo Nghị định 73 ngày 30/7/1994 gồm: cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam.

Cụ thể, các đối tượng này được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ô tô, xe máy sau khi được Bộ ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sổ định mức hàng miễn thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, hai đối tượng khác cũng được hưởng ưu đãi này là viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự và viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam (gọi là đối tượng 2).

Ngoài ra, đối tượng 3 bao gồm nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh đạo được hưởng quyền ưu đãi theo nguyên tắc qua lại giữa Việt Nam và nước cử; nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền miễn trừ thuế dựa trên điều ước quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc ký kết.

Thêm đối tượng được miễn thuế ô tô, xe máy nhập khẩu vào Việt Nam 2

Để hưởng ưu đãi, các đối tượng 2 và 3 cần đáp ứng các điều kiện sau: được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sổ định mức hàng miễn thuế theo quy định. Tiếp theo, đối tượng 2 có thời gian làm việc tại cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 18 tháng trở lên.

Cuối cùng, đối tượng 3 có thời gian công tác tại cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 12 tháng trở lên.

Khi 3 đối tượng trên tạm nhập khẩu ô tô, xe máy từ nước ngoài hoặc mua lại xe của đối tượng hưởng ưu đãi khác, cần thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe và nộp chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe.

Quy định cũng nêu rõ, 3 đối tượng được tạm nhập khẩu miễn thuế ô tô, xe máy nhằm bổ sung đủ định lượng, đồng thời yêu cầu không được nhập khẩu xe gắn máy đã qua sử dụng.