Đối tượng nào được tạm nhập khẩu ô tô miễn thuế về Việt Nam?

Thủ tướng vừa chính thức ban hành Quyết định (QĐ) số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi và bổ sung một số điều của QĐ 53/2013 về điều kiện tạm nhập khẩu ô tô và xe máy miễn thuế về Việt Nam. PjicoSaigon.vn xin cập nhật các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ cụ thể như sau:

Đối tượng nào được tạm nhập khẩu ô tô miễn thuế về Việt Nam.

Đối tượng nào được tạm nhập khẩu ô tô miễn thuế về Việt Nam?